PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Realitzem tallers, formacions i xerrades des de una perspectiva feminista i perspectiva LGBTIQ+ per a persones adultes amb l’objectiu principal de prendre consciència entorn dels mecanismes que permeten que les violències masclistes existeixin i de guanyar recursos per fer front a aquesta problemàtica de manera individual i col·lectiva.