PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Des de l’àrea de prevenció de violències masclistes realitzem tallers, formacions i xerrades per a persones adultes i des de la perspectiva feminista sobre violències masclistes, LGTBIQAfòbia, feminismes, violències sexuals, interculturalitat crítica i gènere, amb un objectiu clar: prendre consciència entorn dels mecanismes que permeten que les violències masclistes existeixin i oferir recursos per a fer-hi front de manera individual i col·lectiva. 

Per altre banda, des de l’any 2017 oferim el servei de Punts Lila, un dels principals eixos de treball de la cooperativa, així com formacions específiques sobre agressions masclistes en espais d’oci nocturn, amb l’objectiu de formar als principals agents de cada territori des d’una mirada comunitària, restaurativa, interseccional, intercultural crítica i anti-racista.