LES NOSTRES METODOLOGIES

Una metodologia que permet l’intercanvi de coneixements i experiències en el procés educacional, convertint-se en una eina que facilita les discussions dels problemes socials i d’intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.

  • Processos creatius:

Permet descobrir noves formes d’explorar la realitat i estratègies diferents per operar sobre aquesta. Afavoreix un espai per l’espontani, en un món on la majoria de les coses estan reglamentades.