LES NOSTRES METODOLOGIES

Ens permet fer conscient la diversitat de les parts que hi són a l’hora en un procés concret del grup o persona i per integrar, si el grup vol, aquelles parts que no estaven sent considerades, ampliant així la identitat del grup i ser cada vegada més lliures.

Entenem per facilitació el fet d’estar dins d’un procés de qualsevol tipus i visibilitzar totes aquelles parts que no es veuen o no es nomenen però que hi formen part del procés, fent-les conscients i tenint en compte el feedback del col·lectiu. També nombrant aquelles parts que perturben al col·lectiu per el que siga i processant-les si es veu necessari.

Entenem el desacord com una possibilitat de transformació, aprofundiment i aprenentatge.

 

Una metodologia que permet l’intercanvi de coneixements i experiències en el procés educacional, convertint-se en una eina que facilita les discussions dels problemes socials i d’intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.

 

  • Processos creatius:

Permet descobrir noves formes d’explorar la realitat i estratègies diferents per operar sobre aquesta. Afavoreix un espai per l’espontani, en un món on la majoria de les coses estan reglamentades.