COEDUCACIÓ: EMPODERAMENT INFANTIL, JUVENIL I COMUNITAT

Volem i creiem en una educació integral en la qual cada persona pugui escollir de manera lliure qui i com vol ser en cada moment. Creiem que impulsar una educació basada en el respecte i la diversitat és fonamental per construir un món més just i igualitari. És per això que posem el focus en les escoles i instituts, espai d’aprenentatge vital on els valors en la igualtat, l’horitzontalitat en les relacions i l’autonomia de les persones ha de ser l’eix transversal de treball.

Al llarg de la nostra experiència treballant en diferents àmbits socials i d’atenció amb infants i adolescents ens adonem que hem de treballar en profunditat totes les idees i creences que hi ha al voltant de la construcció de gènere. Partim del convenciment que aquest no és un problema individual de persones concretes sinó que és una qüestió estructural. És per això que des de l’entitat desenvolupem projectes que caminen en aquesta direcció.

SERVEIS QUE OFERIM