COEDUCACIÓ: EMPODERAMENT INFANTIL, JUVENIL I COMUNITAT

Volem i creiem en una educació integral en la qual cada persona pugui escollir de manera lliure qui i com vol ser en cada moment.  Creiem que impulsar una educació basada en el respecte i la diversitat és fonamental per construir un món més just i igualitari. És per això que posem el focus en les escoles i instituts, espai d’aprenentatge vital on els valors en la igualtat, la horitzontalitat en les relacions i l’autonomia de les persones ha de ser l’eix transversal de treball.

Al llarg de la nostra experiència treballant en diferents àmbits socials i d’atenció amb nens/nenes i adolescents ens adonem que hem de treballar en profunditat totes les idees i creences que hi ha al voltant de la construcció de gènere. Partim del convenciment que aquest no és un problema individual de persones concretes sinó que és una qüestió estructural. És per això que des de l’entitat desenvolupem projectes que caminen en aquesta direcció.

SERVEIS QUE OFERIM

 INFÀNCIA

  • Contacontes amb perspectiva LGTBIQ: Mitjançant una actuació teatral presentem una història que ens servirà per reflexionar entorn als estereotips de gènere, l’orientació sexual i la diversitat.
  • Contacontes coeducatiu: A través d’una actuació teatral presentem una història que ens farà reflexionar al voltant dels rols de gènere, el masclisme i la necessitat de presentar referents no hegemònics. Parlarem també de diferents models de família.
  • Prevenció de violències i bullying a cicle superior d’educació primària: Cada grup-classe farà dues sessions de dues hores on a través de dinàmiques vivencials abordarà la prevenció de violències i bullying amb l’objectiu d’eradicar les dinàmiques d’exclusió a les aules.

ADOLESCÈNCIA

  • Taller de prevenció de relacions masclistes: Enredant el gènere. En la intervenció es treballaran les següents temàtiques: Identitats, estereotips i rols de gènere, sexualitat i diversitat sexual, amor romàntic i actituds discriminatòries dins dels grups fomentant l’expressió de les emocions.
  • Teatre-Fòrum: “Històries d’Alba i Manu”: Aquesta obra de teatre presenta la història de dues persones adolescents i el seu món interior. La idea d’aquesta posada en escena és fer visible aquelles opressions relacionades amb el gènere (rols i estereotips) que determinen com se suposa que han de ser els nois i les noies. També es centra en plantejar situacions abusives causa de la pressió estètica en aquesta edat i proposa la reflexió sobre algunes creences presents al voltant de la sexe-afectivitat en l’adolescència. Tot això ens dóna un marc de partida per poder generar aquesta connexió amb el grup de joves que està a la sala.
  • Prevenció del ciberassetjament: Taller que s’ofereix a tots els alumnes de secundària. L’objectiu és la prevenció del ciberassetjament i les dinàmiques d’exclusió a través de dinàmiques vivencials i treballant amb la realitat del grup-classe.

PROFESSORAT

  • Ulleres liles per al professorat: Formació on es treballa sobre els conceptes bàsics relacionats amb identitat de gènere, expressió de gènere, el sexe i l’orientació sexual. Presentarem una sèrie d’eines pràctiques per introduir aquesta perspectiva en l’entorn laboral i en la nostra pràctica professional.

FAMÍLIES

  • Xerrada-taller: Assetjament escolar i famílies: En aquesta xerrada parlarem dels efectes que aquestes dinàmiques tenen en els nens i en les seves relacions i de com, els diferents agents educatius poden dotar tots els nens d’eines per prevenir, afrontar i visibilitzar l’assetjament escolar i altres dinàmiques d’abús entre menors . En aquest col·loqui s’aborden també les conseqüències d’estar rebent assetjament escolar.
  • Xerrada-taller: “Com acompanyar els nens, nenes i adolescents en la construcció de la seva identitat, expressió de gènere i la seva orientació sexual”. Aquesta xerrada ofereix eines per acompanyar als infants i als adolescents en el seu desenvolupament personal des d’una perspectiva que aprecia la diversitat, tenint en compte les conseqüències que les violències de gènere, les desigualtats de gènere i les discriminacions per expressió de gènere orientació sexualgeneren a les persones. Des de l’exploració de la diversitat d’experiències personals i de les inquietuds dels i les participants al voltant d’aquestes temàtiques, es fa una presentació de recursos teòrics i pràctics per abordar-les.