PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES PER A TOTES

Des de Cúrcuma realitzem projectes per treballar les diverses violències masclistes que ens travessen.

En l’actualitat segueix havent-hi greus conseqüències per a les persones que reben diferents formes de violències masclistes, exercida per persones i estructures socials, que reprodueixen actituds i comportaments discriminatoris i sexistes

Generar programes per a fomentar la prevenció, la sensibilització i la intervenció és una estratègia de transformació social i apostem pel treball personal i col·lectiu feminista com a eina fonamental per a erradicar aquesta problemàtica social.

Serveis que oferim

PUNT LILA

  • Servei d’atenció i prevenció agressions masclistes i LGTBIQfòbiques en espais d’oci i espais públics: Coordinació i atenció, per part de professionals de l’àmbit psicosocioeducatiu especialitzats en la prevenció de violències masclistes i la LGBTIQ+fòbia.

TALLERS

  • Micromasclismes, com afrontar-los?: S’ofereixen eines per a identificar-los, confrontar-se i prevenir-los.
  • Cos i gènere: S’aborda la intersecció entre la identitat, la expressió de gènere, l’opció sexual i el cos.
  • Caixa d’eines d’interculturalitat i gènere: Es treballen les interseccions entre les violències masclistes, la interculturalitat i xenofòbia.

FORMACIONS

  • Formació en prevenció de violències masclistes per a professionals: Formació interdisciplinària amb una mirada interseccional que permet guanyar eines i habilitats per prevenir i actuar davant les violències que pateix i reprodueix el jovent, i empoderar-lo.
  • Com aplicar un Protocol Contra les Agressions Sexistes?: Recursos per a detectar, sostenir, oferir informació i derivar a altres agents en cas d’una agressió sexista durant un esdeveniment festiu.
  • Introducció a la perspectiva de gènere: Es reflexiona sobre els conceptes principals de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional per tal de poder detectar les manifestacions de les violències masclistes i conèixer recursos pràctics per a la seva prevenció, detecció i abordatge.
  • Introducció als FeminismeSSSS: Taller introductori als feminisme en plural. Es fa un breu repàs de vàries definicions sobre què son els feminismes, per passar a treballar els mites i prejudicis sobre aquest concepte. Com no hi ha un únic feminisme que no es reprodueixi una única veu. 
  • Sexualitat amb perspectiva de gènere: Es revisa el concepte de sexualitat, pràctiques sexuals i orientacions sexuals des duna mirada no-normativa i des duna visió erotofoílica, saludable, d’autocora, desmitificant idees coito-centristes, androcèntriques, masclistes i racistes. Es treballa des del paradigma dels Drets Sexuals com a DDHH. 
  • “Només SÍ és SÍ”. Reflexionant sobre les violències sexuals i el consentiment: Es dotarà d’eines per a reflexionar sobre les diverses manifestacions de les violències sexuals i del impacte que generen a la nostra societat i a les nostres vida. Posant al centre el concepte de consentiment per moure’ns del “NO és NO” al “Només SÍ és SÍ”. 
  • Ulleres Arc de Sant Martí: estratègies de polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI segons la Llei 11/2014: Presenta la legislació, que promou la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTIQ+, i la seva aplicació.

PROCESSOS DE PRESA DE CONSCIÈNCIA MITJANÇANT EL TEATRE SOCIAL

  • Interculturalitat i gènere: Creació d’una obra de Teatre Fòrum.
  • Teatre de les Oprimides introductori: Una introducció al Teatre de les Oprimides (TO), mètode creat per Agusto Boal que utiliza el teatro como herramienta para la transformación social.
  • I tú, què canviaries?: Teatre de les Oprimides amb perspectiva de gènere i interseccionalitat per a explorar conflictes socials: S’escull una problemàtica social per a explorar-la, per exemple, les violències masclistes, la LGBTIfòbia, el racisme, etc.