PUNTS LILA I FORMACIONS

Des de Cúrcuma realitzem projectes per treballar les diverses violències masclistes que ens travessen entenent-les com aquelles exercides sobre algú per raó de sexe, gènere, preferència/orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i totes aquelles expressions i comportaments normalitzats que en una societat masclista i patriarcal discriminen a persones i són un abús de poder. 

En l’actualitat segueix havent-hi greus conseqüències per a les persones que reben diferents formes de violències masclistes, exercides per persones i estructures socials, i que reprodueixen actituds i comportaments discriminatoris i sexistes.

Generar programes per a fomentar la prevenció, la sensibilització i la intervenció és una estratègia de transformació social i apostem pel treball personal i col·lectiu feminista com a eina fonamental per a erradicar aquesta problemàtica social.

Serveis que oferim

 

PUNT LILA

 

Servei d’atenció i prevenció agressions masclistes i LGTBIQfòbiques en espais d’oci i espais públics: Coordinació i atenció, per part de professionals de l’àmbit psicosocioeducatiu especialitzats en la prevenció de violències masclistes i la LGBTIQ+fòbia.

El servei que oferim consisteix en l’atenció des d’una perspectiva feminista, restaurativa, comunitària, interseccional i anti-racista que busca l’apoderament de les persones que han viscut una agressió masclista i/o sexista. 

Els Punts Lila sorgeixen com una necessitat per donar resposta a les múltiples agressions sexistes i masclistes que es donen en espais d’oci nocturn arreu del territori català, però també son un espai d’informaciósensibilització assessorament sobre el Protocol contra les agressions sexistes al municipi, les seves polítiques feministes, les campanyes municipals i els recursos territorials. 

 

 

FORMACIONS

  • Formació en prevenció de violències masclistes per a professionals: Formació interdisciplinària amb una mirada interseccional que permet guanyar eines i habilitats per prevenir i actuar davant les violències que pateix i reprodueix el jovent, i empoderar-lo.
  • Com aplicar un Protocol Contra les Agressions Sexistes?: Recursos per a detectar, sostenir, oferir informació i derivar a altres agents en cas d’una agressió sexista durant un esdeveniment festiu.
  • Introducció a la perspectiva de gènere: Es reflexiona sobre els conceptes principals de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional per tal de poder detectar les manifestacions de les violències masclistes i conèixer recursos pràctics per a la seva prevenció, detecció i abordatge.
  • Introducció als FeminismeSSSS: Taller introductori als feminisme en plural. Es fa un breu repàs de vàries definicions sobre què son els feminismes, per passar a treballar els mites i prejudicis sobre aquest concepte. Com no hi ha un únic feminisme que no es reprodueixi una única veu. 
  • Sexualitat amb perspectiva de gènere: Es revisa el concepte de sexualitat, pràctiques sexuals i orientacions sexuals des duna mirada no-normativa i des duna visió erotofoílica, saludable, d’autocora, desmitificant idees coito-centristes, androcèntriques, masclistes i racistes. Es treballa des del paradigma dels Drets Sexuals com a DDHH. 
  • “Només SÍ és SÍ”. Reflexionant sobre les violències sexuals i el consentiment: Es dotarà d’eines per a reflexionar sobre les diverses manifestacions de les violències sexuals i del impacte que generen a la nostra societat i a les nostres vida. Posant al centre el concepte de consentiment per moure’ns del “NO és NO” al “Només SÍ és SÍ”. 
  • Ulleres Arc de Sant Martí: estratègies de polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI segons la Llei 11/2014: Presenta la legislació, que promou la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTIQ+, i la seva aplicació.

    

TALLERS

  • Micromasclismes, com afrontar-los?: S’ofereixen eines per a identificar-los, confrontar-se i prevenir-los.
  • Cos i gènere: S’aborda la intersecció entre la identitat, la expressió de gènere, l’opció sexual i el cos.
  • Caixa d’eines d’interculturalitat i gènere: Es treballen les interseccions entre les violències masclistes, la interculturalitat i xenofòbia.

 

PROCESSOS DE PRESA DE CONSCIÈNCIA MITJANÇANT EL TEATRE SOCIAL

  • Interculturalitat i gènere: Creació d’una obra de Teatre Fòrum.
  • Teatre de les Oprimides introductori: Una introducció al Teatre de les Oprimides (TO), mètode creat per Agusto Boal que utiliza el teatro como herramienta para la transformación social.
  • I tú, què canviaries?: Teatre de les Oprimides amb perspectiva de gènere i interseccionalitat per a explorar conflictes socials: S’escull una problemàtica social per a explorar-la, per exemple, les violències masclistes, la LGBTIfòbia, el racisme, etc.