De 10 a 12 anys

Enredant el gènere: El taller situarà els conceptes d’estereotips de gènere, violències masclistes i assetjament. A través d’una dinàmica els infants compartiran experiències pròpies i  després, a través de diverses escenes quotidianes que passen a l’escola, i per mitjà de l’eina del teatre fòrum, assajarem la presa de responsabilitats i les cures.

I tu, com et relaciones?: El taller situarà conceptes relacionats amb la diversitat i l’orientació sexual. A través d’una dinàmica els infants compartiran experiències pròpies i  després, a través de diverses escenes quotidianes que passen a l’escola, i per mitjà de l’eina del teatre fòrum, assajarem la presa de responsabilitats i les cures.

Prevenció de Violències Masclistes i Assetjament: Cada grup-classe farà dues sessions de dues hores on a través de dinàmiques vivencials abordarà la prevenció de violències i assetjament escolar amb l’objectiu d’erradicar les dinàmiques d’exclusió a les aules.