FORMACIONS

  • Caixa d’eines per la facilitació de grups amb perspectiva de gènere: Qui parla a les reunions? Són efectives? Com ens comuniquem? Tenim conflictes i dificultats es repeteixen i no aconseguim solucionar? Ens hem donat l’espai per identificar-les i treballar-les?
  • Caixa d’eines per  a la gestió de conflictes als grups: Notem tensions? Tenim conflictes i reptes que no aconseguim solucionar? Partirem d’experiències i d’inquietuds entorn de la gestió dels conflictes, per tal de guanyar recursos teòrics i pràctics.
  • Caixa d’eines per la resolució de conflictes amb els/les fills/es: Les tensions a casa i els moments més calents de conflicte, sovint dificulten lidiar amb certes situacions amb els fills i filles. La mirada sobre el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge, transformació i aprofundiment en les relacions entre mares/pares i fills/filles.
  • Caixa d’eines per introduir perspectiva de gènere a les entitats, cooperatives i organitzacions: Entendre els conceptes principals de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional. Detectar les manifestacions de les violències de gènere i conèixer recursos pràctics.