QUE FEM?

Realitzem

  • Tallers de coeducació
  • Formacions a professorat i famílies 
  • Activitats teatrals
  • Punts Lila
  • Formacions sobre prevenció i abordatge de violències masclistes
  • Acompanyament terapèutic
  • Facilitacions i assessoraments

a través de les següents metodologies:

Facilitació de grups basada en la Psicologia Orientada a Processos (Treball de Processos):

Ens permet fer conscient la diversitat de les parts que hi són a l’hora en un procés concret del grup o persona i per integrar, si el grup vol, aquelles parts que no estaven sent considerades, ampliant així la identitat del grup i ser cada vegada més lliures.

Entenem per facilitació el fet d’estar dins d’un procés de qualsevol tipus i visibilitzar totes aquelles parts que no es veuen o no es nomenen però que hi formen part del procés, fent-les conscients i tenint en compte el feedback del col·lectiu. També nombrant aquelles parts que perturben al col·lectiu per el que siga i processant-les si es veu necessari.

Entenem el desacord com una possibilitat de transformació, aprofundiment i aprenentatge.

Teatre de les Oprimides:

Una metodologia que permet l’intercanvi de coneixements i experiències en el procés educacional, convertint-se en una eina que facilita les discussions dels problemes socials i d’intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.

Tècniques Gestàltiques:

Una metodologia que parteix de la pressa de consciència, de treballar amb les vivències del present i d’assumir la pròpia responsabilitat dels processos, com són les accions, pensaments, sensacions, sentiments o emocions en l’organisme per aconseguir l’acte regulació de forma fluida amb l’ambient i així entaular relacions més lliures amb el mitjà que li envolta.

Processos creatius:

Permet descobrir noves formes d’explorar la realitat i estratègies diferents per operar sobre aquesta. Afavoreix un espai per l’espontani, en un món on la majoria de les coses estan reglamentades.