PSICOLOGIA ORIENTADA A PROCESSOS

La Psicologia orientada a processos o el Treball de Processos (TP) és una metodologia interdisciplinària que proporciona, als professionals que la utilitzen, eines i habilitats per a facilitar el creixement i la transformació en l’àmbit personal i col·lectiu des d’una perspectiva empoderadora. Aborda la gestió de conflictes i reptes psicològics, físics i socials.

El Treball de Processos permet aprofundir en la relació interrelacionada entre una mateixa, amb les altres persones, amb l’entorn i amb el món.

Les seves arrels principals són la psicologia de Jung, el taoisme i la física. Algunes de les seves principals aplicacions són:

 

  • La facilitació individual, de relacions o familiar amb l’objectiu de facilitar processos de repte i creixement personal i relacional, a través del treball corporal, amb somnis i l’acompanyament en estats alterats de consciència.
  • El treball amb grups o global (World Work) amb l’objectiu d’incrementar la presa de consciència entorn de les relacions, el diàleg, i, el valor a la llibertat i a la diversitat.
  • El treball interior amb l’objectiu de guanyar habilitats per autofacilitar-se i augmentar la consciència sobre una mateixa, i, sobre les seves relacions amb altres persones i amb el món.