MASCULINITATS

Tot i que la desigualtat sigui una construcció subjectivitzadora de factors interrelacionats (classe, gènere, orígen, orientació sexual), tot aquest treball gira entorn d’una perspectiva de gènere, ja que a partir d’aquesta construcció social com a eix s’articula la nostra identitat i la major quantitat de relats des d’on ens definim com a persones.

 

Des de Cúrcuma oferim tallers i formacions on facilitem espais de diàleg i qüestionament en relació a la identitat masculina construïda socialment. Qüestionar-nos significa posar-nos en joc, abandonar les facilitats i apropar-nos al foc del privilegi. Oferim sessions puntuals i/o programes integrals.