PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

 

Realitzem tallers, formacions i xerrades amb perspectiva de gènere i perspectiva LGBTI per a persones adultes amb l’objectiu principal de prendre consciència entorn dels mecanismes que permeten que les violències de gènere existeixin i de guanyar recursos per fer front a aquesta problemàtica de manera individual i col·lectiva.